top of page
Engineers at work

הלקוחות שלנו

מאז היווסדה בשנת 1994, מנהלת חוזק הנדסה קשר חם עם מגוון רב של לקוחות המגיעים מתחומים וסקטורים שונים במשק הישראלי. עבודה עם לקוחות אלה מתבצעת הן על בסיס קבוע, או במסגרת פרויקטים חד פעמיים. אנו מציעים ללקוחותינו מגוון של שרותים בתחום ההנדסה האזרחית והקונסטרוקציה, המחקר, הבדיקות והרישוי, תוך הקפדה על חוקי תכנון ופיקוח הבניה כמתחייב בחוק.

בין לקוחותינו ניתן למצוא משרדי תכנון (הנדסה ואדריכלות), מפעלי תעשייה, משרד הביטחון, משרד ראש הממשלה, מרכז בינוי, שיכון ובינוי, אמות השקעות, רשות שדות התעופה, עיריית ראשון לציון, נווה שוסטר, רשויות מקומיות, גופים ומוסדות ממשלתיים, מוסדות אקדמיים, יזמים וקבלני בניין, רכבת ישראל, כביש 6, מע"צ ולקוחות פרטיים.

bottom of page