top of page
Architect

ההתמחות שלנו

אנו בחוזק הנדסה עוסקים במגוון רחב של תחומים הנוגעים לפרויקט ההנדסי שלך, משלב היזום, התכנון ועד לשלב ניהול הפרויקט, הביצוע והבדיקות הסופיות. נוכל ללוות אותך ממתן יעוץ, תכנון והקמת הפרויקט ועד למתן האישורים הנדרשים.

בין השאר, אנו מתמחים בתחומים הבאים:

– הנדסת מבנים וקונסטרוקציה

– ניהול הבניה על כל שלביה

– ניהול הנדסי של מערכי תחבורה

– ניהול הנדסי של משאבי מים וסביבה

– שרות מיפוי וגאו-אינפורמציה

– מתן דו"חות מהנדס עבור במות, אוהלים, מתקנים שונים, תאורה ועוד

– מתן היתרים ויעוץ בכל נושא הנדסי רלוונטי אחר, על פי התקנים בחוק הישראלי

bottom of page