top of page
Team Meeting

הצוות שלנו

אנו בחוזק הנדסה מעסיקים צוות מנצח של מהנדסים, הנדסאים, אדריכלים ויועצים העומדים במרכז הפעילות ההנדסית של כל פרויקט. כל הצוותים העובדים בחוזק הנדסה הנם מאנשי המקצוע המעולים ביותר הנמצאים כיום בשוק, ולכולם ידע ניהולי והנדסי מקיף וחיוני. הצוותים מהווים חלק בלתי נפרד מצוותי התכנון, העיצוב והבניה. הצוותים פועלים בשיתוף מלא עם קבלנים, יזמים, אדריכלים, מהנדסי ביצוע שונים, מנהלי פרויקט בניה, מהנדסי מים, אדריכלי נוף, יועצים ומתכננים שונים, כמו גם מהנדסי תחבורה, הנדסת הסביבה ועוד. העבודה כמובן אינה נגמרת כאן – צוות החברה פועל בשיתוף פעולה מלא עם צוותים שונים הקשורים בפרויקט, כגון עורכי דין, צוותים כלכליים שונים ועוד.

הצוותים שלנו ילוו את הפרויקט שלכם בשני שלביו העיקריים: שלב התכנון ושלב הפיקוח. במסגרת שלב התכנון, הצוותים המקצועיים שלנו יעניקו לכם יעוץ והכוונה הנדסיים ומקצועיים במגוון תחומים עד לקבלת היתרים על פי חוק. בנוסף, תוכלו להעזר בצוותים המקצועיים שלנו על מנת להביא לפרויקט שלכם את אנשי המקצוע הנכונים והאמינים ביותר.

בשלב הפיקוח, הצוותים של חוזק הנדסה יפקחו על גורמי הפרויקט השונים באופן שיאפשר לכם לעמוד בלוחות זמנים מוגדרים בצורה המייטבית,  ובאופן שימנע מכם מלחרוג ממסגרות תקציביות שהגדרתם. בנוסף, ולא פחות חשוב, בכל שלב הפיקוח ידאגו הצוותים המקצועיים של חוזק הנדסה כי הבניה תעמוד בתקנים ותהיה נאמנה למפרט הבניה, עד לפרטים הקטנים ביותר.

עם תום הפרויקט, הצוותים המקצועיים בשטח יבחנו באופן יסודי ומקצועי, תוך שימוש בטכנולוגיות המתקדמות ביותר, האם הפרויקט הושלם תוך עמידה בסטנדרטים ובהנחיות ההנדסיות שהתווינו בתחילת הדרך, והאם נדרשים תיקונים או שינויים. הצוותים ישארו לפקח ולייעץ עד שהפרויקט מושלם וחף מליקויים.

bottom of page